Brass 1/2" Solenoid Valve 

110V

BZW-15-110VAC: Brass Solenoid Valve 1/2" 110V

SKU: BZW-15-110VAC